Z -arvo on mittari, jolla määritellään esimerkiksi konkurssiriski, tai sillä voidaan tarkoittaa standardisoidun normaalijakauman keskihajontamittaria. Se on yksi markkinoilla käytettävistä yleisistä riskimittareista, kuten esimerkiksi beta ja volatiliteetti. Z-arvoa käytetään useimmiten yrityksen konkurssiriskin laskemisessa, eli käytännöllisesti katsoen se kertoo yrityksen luottoriskin uhkasta, tai luotonmaksukyvystä. Silloin puhutaan Altmanin Z -arvosta tai "Zetasta" ja se lasketaan 5 erilaisen tunnusluvun perusteella:

  • Käyttöpääoma / Tasesumma
  • Yrityksen tulos / Tasesumma
  • Liiketulos / Tasesumma
  • Oman pääoman markkina-arvo / Oman pääoman kirjanpitoarvo
  • Liikevaihto / Tasesumma

Tilastollisesti Z-arvo kertoo, kuinka monen keskihajonnan päässä arvopiste on keskiarvosta. Tämä etäisyys kertoo, onko kyseessä tyypillinen etäisyys kyseisellä datajoukolle vai epätyypillinen. Esimerkiksi Altmanin Z-arvossa tuotantoyhtiöille perinteisesti arvot, jotka ovat alle 1,8, kertovat suuresta riskistä. Jos Z-arvo on nolla tai negatiivinen, on yritys käytännössä konkurssissa tai uhka on välitön.

Z-arvoa voidaan käyttää tilastollisesti myös muuten, kuten volatiliteetin tapaan vaihtelusuuruuden mittarina. Sen avulla voi laskea myös maksukyvyttömyystodennäköisyyksiä, tai yleisesti suhteuttaa saatu arvo keskiarvoon huomioiden normaali vaihtelu.

  • Esimerkiksi kilpailusta saadaan tulos 120 pistettä. Keskiarvo on 100 pistettä. Tulosten keskihajonta on 10 pistettä. Siten Z-arvo on (120 - 100) / 10 = 2, eli tulos 120 on kaksi keskihajontaa keskiarvon yläpuolella.
  • Osakkeen hinta nousee yhtenä päivänä 5 % ja keskiarvoinen muutos on 0,5 %. Volatiliteetti on 3 %. Z-arvo on siten (5 - 0,5) / 3 = 1,5 eli 5 % muutos on 1,5 keskihajontaa keskimääräisen muutoksen yläpuolella.
  • Osakkeen hinta laskee 5 %, muutoin edellinen esimerkki on sama. Z-arvo on (-5 - 0,5) / 3 = -1,8 eli osakkeen laskun suuruus on 1,8 keskihajontaa keskiarvon alapuolella.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.