Velkaantumisasteella kuvataa kotitalouksien velkaantuneisuutta, eli kaikkien sen velkojen suhdetta käytettävissä oleviin tuloihin. Mittaria voi käyttää joko yksittäisen kotitalouden velkaantuneisuuden arviointiin (tai ylivelkaantuneisuuden), tai koko kansantalouden osalta. Esimerkiksi maaliskuussa 2016 koko Suomen kotitalouksien velkaantumisaste oli 124,9 %, eli velkaa oli tuon verran tuloihin nähden vuositasolla.

Luototusaste kuvaa velkaantuneisuuden määrää suhteessa lainavakuuksiin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.