Kollateraalinen vakuudellinen velkasitoumus on useasta vakuudellisesta lainasta johdettu johdannaisvelkakirja (CDO, collateralized debt obligation). Esimerkiksi jos luottolaitos yhdistää lukuisia asuntolainoja - joiden kaikkien vakuutena on asunto - yhdeksi uudeksi velkakirjaksi, niin kyseessä on yhdistetty johdannaisvelkakirja. Tämän tyyppisiä erityisjohdannaisia myydään institutionaalisille sijoittajille, eikä kuluttajilla ole yleensä mahdollista osallistua näiden markkinoille. 

Nämä yhdistetyt velkakirjat voidaan edelleen arvopaperistaa ja myydä näiden riskiä eteenpäin esimerkiksi riskinvaihtosopimuksella. Muu osapuoli voisi edelleen tehdä tästä omia johdannaisiaan ja myydä eteenpäin sijoittajille, jolloin kyse on alkuperäisen kohde-etuuden riskin monistamisesta.

Velkakirjajohdannaiset kuten CDO:t ja CDS:t olivat Yhdysvaltojen vuoden 2007 asuntoluottokriisin keskipisteessä niiden väärinkäytön vuoksi. Nykyisin niiden käyttöä on säädelty laajemmin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.