Riskinvaihtosopimus

Riskinvaihtosopimus on johdannaissopimus, jolla tarkoitetaan usein luottoriskin vaihtosopimusta eli kansainvälisemmin CDS-sopimusta (credit default swap). Riskinvaihtosopimus on swap-sopimus, jos se liittyy johdannaisen kohde-etuuden arvonmuutokseen liittyvään riskinvaihtoon kahden osapuolen välillä. Kaikki riskinvaihtosopimukset eivät kuitenkaan ole swap-sopimuksia, vaan riskiä voidaan vaihtaa myös vakuutussopimuksin, muodostamalla riskinvaihtopooli tai tekemällä suora vaihtosopimus.

Swap-sopimuksista puhuttaessa onkin täsmällisempää puhua kohde-etuuteen liittyvästä riskinvaihtosopimuksesta suoraan, kuten CDS-sopimuksesta, tai koronvaihtosopimuksesta joka varsinaiselta käyttötarkoitukseltaan tarkoittaa juurikin korkoriskin vaihtosopimusta.

Riskinvaihtosopimuksen välittäjänä toimii usein investointipankki tai erikoistunut meklari, joka perii palkkion riskinvaihtosopimuksen välittämisestä. Riskinvaihtaja pyrkii tekemällään sopimuksella vähentämään joko olemassaolevaa luottoriskiä, tai lukitsemaan arvonmuutokseen liittyvän tulevaisuuden riskin tietylle tasolle, mikä poistaa epävarmuutta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.