Swap on johdannaissopimus, jolla kohde-etuuden tuotto tai riski vaihdetaan toisen kohde-etuuden vastaavaan osaan. Swap tarkoittaakin vaihtosopimusta. Yleisimpiä ovat valuutanvaihtosopimukset ja koronvaihtosopimukset. Muita vaihtosopimuksia ovat raaka-aine-, velka- ja riskinvaihtosopimukset. Swap-sopimukset voivat olla markkina-arvoltaan erittäin suuria sopimuksia, jopa miljardeja.

swap.pngVaihtosopimuksia voidaan tehdä periaatteessa mille tahansa kohteelle, jonka arvo, tuotto tai riski voisi olla vaihdon kohteena. Perusmuotoisessa swapissa kiinteä kurssi tai korko vaihdetaan vaihtuvaan kurssiin tai korkoon. Swapilla suojaudutaan tulevaa arvonmuutosten riskiä vastaan lukitsemalla kiinteä kurssi.

Vaihtosopimuksissa alkuperäistä pääomaa ei yleensä vaihdeta, vaan vain siihen liittyvät tulevat kassavirrat swap-sopimuksen tyypistä riippuen. Esimerkiksi valuutanvaihtosopimuksessa pääoma tai kassavirrat voidaan vaihtaa ja koronvaihtosopimuksessa vain velan korko on vaihdon kohteena.

Swap-suojan kesto on sovittavissa, mutta yleensä se on 1-15 vuotta.

Pankit toimivat yleensä vaihtosopimusten välittäjinä kahdelle osapuolelle, ottaen palkkion välityksestä mutta ne voivat olla vastapuolina myös itse. Swap-sopimuksilla ei käydä kauppaa pörsseissä, vaan niitä räätälöidään tarpeen mukaiseksi eli kauppaa käydään instituutioiden, yritysten ja pankkien välisillä OTC-markkinoilla (over-the-counter).

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.