OTC-markkinat

OTC-markkinat tarkoittavat tarpeen mukaan räätälöityjen rahoitusinstrumenttien markkinoita, joilla ei ole säänneltyä kauppapaikkaa eli jälkimarkkinoita. Nimi tulee sanoista Over The Counter, eli "tiskin yli" -markkinat, jolla viitataan investointipankkipalveluna asiakkaille luotuun sijoitusinstrumenttiin. Ne ovat tyypillisesti kahdenvälisiä instumentteja, joilla sijoittajat käyvät suoraan kauppaa.

OTC-markkinat ovat maailman suurimmat markkinat. Niillä tehtävät transaktiot voivat olla rahamääriltään erittäin suuria. Tyypillisiä OTC-markkinoiden sijoitusinstrumentteja ovat termiinit, velkakirjat, optiot ja muut johdannaiset, tai strukturoidut instrumentit.

OTC-markkinoiden ongelmana voi olla vastapuolen luottoriski ennen sopimuksen päättymistä, tai likviditeetin puute.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.