OTC-markkinat

OTC-markkinat tarkoittavat tarpeen mukaan räätälöityjen rahoitusinstrumenttien markkinoita, joilla ei ole säänneltyä kauppapaikkaa eli jälkimarkkinoita. Nimi tulee sanoista Over The Counter, eli "tiskin yli" -markkinat, jolla viitataan investointipankkipalveluna asiakkaille luotuun sijoitusinstrumenttiin. Ne ovat tyypillisesti kahdenvälisiä instumentteja, joilla sijoittajat käyvät suoraan kauppaa.

OTC-markkinat ovat maailman suurimmat markkinat. Niillä tehtävät transaktiot voivat olla rahamääriltään erittäin suuria. Tyypillisiä OTC-markkinoiden sijoitusinstrumentteja ovat termiinit, velkakirjat, optiot ja muut johdannaiset, tai strukturoidut instrumentit.

OTC-markkinoiden ongelmana voi olla vastapuolen luottoriski ennen sopimuksen päättymistä, tai likviditeetin puute.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.