Akordi tarkoittaa sopimuksellista velkojen anteeksiantoa. Käytännössä velkoja ja velallinen sopivat lainasopimuksen purkamisesta, jonka tilalle tulee akordisopimus. Akordi estää velkojen perinnän alkuperäisen lainasopimuksen mukaisesti, mutta osapuolten on silti sovittava tilalle tulevasta korvaustavasta.

  • Esimerkiksi yritykset A ja B tekevät 100 000 € sopimuksen 100 tuote-erän toimituksesta yritys B:lle jälleenmyytäväksi. Maksu suoritetaan kahdessa osassa, puolet etukäteen ja puolet kun koko toimitus on tehty. Kesken toimitusten yritys B huomaa, että laatu ei ole lähelläkään luvattua, eikä halua maksaa loppuosaa. Yritykset tekevät harkinnan ja asian tutkimisen jälkeen akordin, jossa yritys B maksaa vain puolet lopusta vaadittavasta maksusta, eli 25 000 € alkuperäisen 50 000 € sijaan.
  • Akordi olisi voitu sopia kenties myös siten, että loppuja toimituksia ei tehdä, eikä siten myöskään loppumaksua. Yritys A:n olisi ollut ehkä palautettava osa alkuperäisestä maksetusta 50 000 eurosta takaisin.

Akordi voidaan tehdä monella tapaa ja sen sisältö riippuu tilanteesta ja yheisymmärryksen saavittamisesta. Akordi tehdään monesti siksi, että vältetään suuremmat oikeuskäynneistä tai takaisinperinnästä seuraavat kustannukset.

Akordissa sovittavat uudet sopimukselliset suoritteet eivät voi olla alkuperäisen sopimuksen mukaisia, vaan akordissa sovitaan tavasta, jolla korvataan alkuperäinen maksuvelvoite. Se voi olla joko kokonaan tai osittain anteeksiannettu velka, josta jälkimmäinen on selvästi yleisin.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.