Pro rata

Vakuutuksissa "pro rata" tarkoittaa riskinjakoa tai osuutta vakuutusriskistä. Esimerkiksi jos vastuullisia henkilöitä tai tahoja on useita, vastuullisuus voidaan jakaa näiden kesken pro rata. Vahingonkorvaus tai tai maksun palautus voidaan myös jakaa pro rata, eli osittaa tietyin ehdoin.

Pro rata tarkoittaa samaa asiaa myös muussa rahoituksessa, esimerkiksi omistusten tiettyä suhdeosuutta. Osuuksien ei tarvitse olla tasasuhteisia.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.