Pari passu

Pari passu on latinaa ja tarkoittaa "tasavertaisesti, samoin ehdoin tai samalla viivalla". Termi on jäänyt käyttöön latinalaisessa muodossaan erityisesti kansainvälisessä pankkitoiminnassa, jolloin sillä tarkoitetaan luotottajien tasavertaista asemaa velkomistilanteessa.

Esimerkiksi tehdasinvestointia on saatettu rahoittaa useammallakin senior-lainalla, jolloin rahoittajat haluavat olla sopimusperusteisesti tasavertaisessa asemassa ja sovituin oikeuksin, pro rata, yrityksen omaisuuteen nähden velkomistilanteessa. Pankkilainoilla rahoitusta tehdäänkin useimmiten "pro rata, pari passu" -periaatteella.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.