Senior-laina

Senior-laina on velkomisen etuoikeusjärjestyksessä ensimmäisenä, eli sillä on etuoikeus velan takaisinsaantiin ennen muita lainoja, kuten junior-lainoja. Senior-lainat voivat olla vakuudellisia tai vakuudettomia. Tavalliset pankkilainat yksityisille ja yrityksille ovat useimmiten senior-lainoja.

"Senior" -nimitys kuvaakin lainan etuoikeutta velkavakuuksiin tai yhtiön omaisuuteen nähden, eikä sitä arkikielessä juurikaan käytetä, vaan termi on yleisempi investointipankkitoiminnassa osoittamaan suhteita muihin velkojiin. Lainan senior-asema sovitaan rahoitusneuvotteluissa.

Senior-velkojia voi olla useita muiden velkojien lisäksi, jolloin tasavertaisista tai ositetuista oikeuksista sovitaan pro rata, pari passu ehdoin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.