Senior-laina

Senior-laina on velkomisen etuoikeusjärjestyksessä ensimmäisenä, eli sillä on etuoikeus velan takaisinsaantiin ennen muita lainoja, kuten junior-lainoja. Senior-lainat voivat olla vakuudellisia tai vakuudettomia. Tavalliset pankkilainat yksityisille ja yrityksille ovat useimmiten senior-lainoja.

"Senior" -nimitys kuvaakin lainan etuoikeutta velkavakuuksiin tai yhtiön omaisuuteen nähden, eikä sitä arkikielessä juurikaan käytetä, vaan termi on yleisempi investointipankkitoiminnassa osoittamaan suhteita muihin velkojiin. Lainan senior-asema sovitaan rahoitusneuvotteluissa.

Senior-velkojia voi olla useita muiden velkojien lisäksi, jolloin tasavertaisista tai ositetuista oikeuksista sovitaan pro rata, pari passu ehdoin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.