Nettonykyarvo

Nettonykyarvo (net present value, NPV) tarkoittaa investoinnin ja siitä seuraavien tulevien rahavirtojen nykyarvon laskemista. Nettonykyarvo lasketaan muuten kuin nykyarvo, mutta siinä diskontattujen rahavirtojen arvoa verrataan alkuinvestointiin. Tämä kertoo, onko investointi voitollinen vai tappiollinen.

  • Esimerkiksi alkuinvestointi on 5000 €. Siitä saadaan kahtena tulevana vuonna 3000 € rahavirta kumpanakin vuonna. Diskonttokorko on 5 %. Siten investoinnin nettonykyarvo on -5000 + (3000 / 1,051) + (3000 / 1,052) = 578 €

  • Jos edellisellä investoinnilla olisi ollut jäännösarvo 1000 €, niin se diskontattaisiin viimeiseltä vuodelta, eli (1000 / 1,052) = 907 €. Eli nettonykyarvo olisi 578 + 907 = 1485 €

  • Alkuinvestointi on 1000 €, josta saadaan kuukausittain 20 € rahavirta 10 vuoden ajan. Diskonttokorko on 1 % vuodessa. Investoinnin nettonykyarvo olisi -1000 + (20 / (0,01/12)) x (1 - e^ -(0,01*10) = 1284 €

Nettonykyarvo huomioi rahan aika-arvon. Yleisemmin nettonykyarvon kaava voidaan ilmoittaa:

 nna.png

Jokainen kassavirtaerä diskontataan siltä ajalta, jolle se kuuluu kuten yo. esimerkissä ja lopuksi summataan. Jos alkuinvestoinnilla ei ole jäännösarvoa, ei sitä tarvitse huomioida. Kassavirtaerät voivat olla mitä tahansa tuottoa, jota maksetaan investoidulle pääomalle.

Nettonykyarvon käyttö

Nettonykyarvo on kannattavuuden mittari, joka on yleinen tapa arvioida erilaisten projektien kannattavuutta. Nettonykyarvoltaan negatiiviset investoinnit tulisi hylätä, mutta joskus yritykset voivat tehdä kannattavuudeltaan negatiivisia investointeja saadakseen sen avulla nettonykyarvo.pngmahdollista kannattavaa lisämyyntiä tulevaisuudessa.

Nettonykyarvo lasketaan sopivalla diskonttokorolla, joka on yleisimmin WACC. Nettonykyarvoon liittyy läheisesti myös sisäinen korko, joka tarkoittaa diskonttokorkoa millä nettonykyarvo on nolla. Jos sisäinen korko on suurempi kuin käytettävä diskonttokorko, on nettonykyarvo positiivinen ja projekti kannattava.

Käytännössä itse nettonykyarvon laskenta on helppoa, mutta investoinnin ja siitä saatavien rahavirtojen arviointi voi olla hankalaa. Laskennassa on huomioitava kaikki projektiin liittyvät kustannukset ja aikataulut, ennen kuin diskontattava rahavirta saadaan.

Nettonykyarvon laskentaa on havainnollistettu kaavoineen lisää pankkiasiat.fi:n excel-pohjaisessa investointilaskurissa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.