Tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on henkilövakuutus, joka voi olla lakisääteinen tai vapaaehtoinen riippuen siitä, mihin tarkoitukseen se antaa vakuutusturvaa. Tapaturmavakuutus on pakollinen mm. työsuhteessa olevalle henkilölle, eli työnantajan on otettava tapaturmavakuutus työntekijälle työssä sattuneiden henkilövahinkojen varalle.

Tapaturmavakuutus voi olla myös vapaaehtoinen, eli se on vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Se voi olla oma itsenäinen vakuutuksensa, tai se voi sisältyä suurempaan vakuutuskokonaisuuteen kuten matkavakuutukseen. Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus voi olla voimassa joko Suomessa ja/tai ulkomailla, riippuen siitä minkä varalle turvaa haetaan ja mitä vakuutusyhtiö on valmis kattamaan vakuutusehtojen perusteella. Tapaturmavakuutuksen kattavuus ja sisältö muodostuvat henkilökohtaisen elämäntilanteen, terveyden ja tarpeiden pohjalta.

Tapaturmavakuutus sisältää yleisimmin turvan tapaturmasta johtuvan pysyvän haitan, kuoleman ja työkyvyttömyyden varalle. Vakuutukseen voi ottaa tai räätälöidä sen erikseen kattamaan aktiivisesta urheilusta johtuvia tapaturmaisia vammoja ja niiden hoitoa, mutta koska esimerkiksi aktiiviurheilun aiheuttama tapaturmatodennäköisyys on suurempi (riippuen lajista), on myös tapaturmavakuutuksen hintakin silloin kalliimpi.

Tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttavat myös henkilön ikä, terveys ja harrasteet. Useat vakuutusyhtiöt laskevat tapaturmavakuutuksen keskittämisetujen piiriin tiettyjen muiden vakuutusten ohella, jolloin vakuutukseen voi saada edullisemman hinnan.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.