Indeksilaina on joukkovelkakirja, jonka tuotto on sidottu kokonaan tai osittain johonkin indeksiin. Indeksi voi olla periaatteessa mitä vain, mutta tavallisimmin se on osake-, korko- tai valuuttaindeksi. Indeksilaina on pääomaturvattu laina, joten se on arvonmuutosten osalta vähäriskisempi kuin normaali osake-, indeksi- tai osakeindeksisijoitus.

Indeksilainan sijoittajalla pitäisi periaatteessa olla mahdollisuus parempaan tuottoon kuin tavallisen joukkovelkakirjan kuponkikorolla, mutta vähäisemmällä riskillä kuin suorat sijoitukset. Tuotto voi toisaalta jäädä alhaisemmaksi kuin suorilla sijoituksilla, sillä tuotto voi olla rajattu tai siitä peritään liian korkeaa palkkiota.

Indeksilaina ei ole riskitön laina, sillä pääoma voidaan menettää kokonaan tai osittain jos lainan liikkeellelaskija ajautuu maksukyvyttömäksi tai indeksilaina lunastetaan ennen laina-ajan päättymistä. Siksi usein mainostettu 'pääomaturva' indeksilainassa tarkoittaa enemmänkin tavallista joukkovelkakirjan ominaisuutta, jolloin pääoma maksetaan laina-ajan päättyessä takaisin. Tämä on totta ainoastaan jos sijoitus pidetään laina-ajan loppuun asti ja lainan liikkeellelaskija on vielä olemassa. Siten lainan liikkeellelaskijan luotettavuus on myös olennainen asia sijoituksen riskiä arvioitaessa.

Indeksilainan perusajatus on yhdistää korkosijoituksen matala riski ja toistaalta saada esimerkiksi osakeijoituksen korkeampi tuotto.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.