Luototusaste on lainoitusasteen tai lainakaton sukulainen ja tarkoittaa yksittäisen lainan määrää suhteessa lainavakuuden arvoon. Luototusastetta käytetään velkaantumisen mittarina.

Esimerkiksi henkilö on ostanut 100 000 € arvoisen asunnon 70 % velalla (70 000 €) ja asunto toimii lainan vakuutena. Asunnon vakuusarvoksi on laskettu 80 % sen ostohinnasta tai markkinahinnasta, joten luototusaste on 70 000 € / 80 000 € = 0,875 eli 87,5 %. Luototusastetta on pidetty korkeana, jos se ylittää 90 % ja kertoo silloin ylivelkaantuneisuudesta.

Luototusaste voi olla epäluotettava velkaantumisen mittarina, jos lainalla on useita velallisia joiden osuutta lainasta tai muusta velkarasituksesta ei tiedetä, lainalla on useita eri vakuuksia, tai vakuus on myös muiden velkojen vakuutena ilman tietoa etuoikeudesta.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.