Henkivakuutus

Henkivakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus vakuutuksenottajan kuoleman varalle. Tällöin nimetty edunsaaja, kuten esimerkiksi lähiperheenjäsen, saa vakuutuskorvauksen vakuutuksenottajan kuoleman johdosta. Henkivakuutuskorvauksen olennaisin tarkoitus on auttaa perhe tai omainen taloudellisesti vaikean ajan yli, joka aiheutuu töissäkäyvän vanhemman kuolemasta johtuvasta tulonmenetyksestä.

Henkivakuutuksen voi ottaa joko yksittäin tai pariturvana. Korvaussumma voi olla kiinteä tai aleneva. Alenevaa korvaussummaa käytetään esimerkiksi silloin, kun perheen lapset kasvavat kohti aikuisuutta jolloin turvaa ehkä tarvitaan vähemmän. Tällöin myös vakuutusmaksut alenevat.

Henkivakuutus voi olla myös säästöhenkivakuutus, jolloin säästetty vakuutussumma maksetaan sovittuna aikana edunsaajalle. Henkivakuutus voi olla myös tavanomaisen ja säästöhenkivakuutuksen yhdistelmä. Henkivakuutuksen, kuten myös vapaaehtoisen sairaus- ja tapaturmavakuutuksen voi ajatella olevan täydentävää lisäturvaa lakisääteisille sosiaalivakuutuksille.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.