Joukkovelkakirja

Joukkovelkakirja (kansainvälisesti 'bond') on useammalta eri sijoittajalta kerätty kollektiivinen laina. Joukkovelkakirjoja on useita eri tyyppejä, mutta ne ovat tyypillisesti kuitenkin jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita. Tavallinen velkakirja voi olla esimerkiksi kahdenvälinen yksityislaina, mutta joukkovelkakirjassa on aina useampia sijoittajia jotka ostavat osuuden lainasta. Esimerkiksi yritystodistus, syndikaattilaina tai debentuuri ovat joukkovelkakirjoja, kuten myös obligaatiot ja kuntatodistuksetkin (esim. talletustodistukset eivät ole joukkovelkakirjoja).

Joukkovelkakirjassa lainanantaja eli velkakirjaan sijoittava on yksi velkakirjan haltijoista, joka saa myös korkoa tai kuponkimaksua vastineeksi lainaamastaan rahasta oman osuutensa mukaisesti. Lainanottaja eli joukkovelkakirjan liikkeellelaskija saa puolestaan kerättyä rahaa sijoittajilta toimintansa tai investointinsa rahoittamiseksi. Joukkovelkakirjoja käytetään yleisimmin pitkäaikaisten suurten investointien rahoittamiseksi tai rahantarpeen paikkaamiseksi. Joukkovelkakirjan haltijat ovat useimmiten etuoikeusasemassa yrityksen saamisten suhteen (riippuen onko kyse senior- vai junior-velasta), toisin kuin esim. osakkeenomistajat jos velkakirjan liikkeellelaskija ei kykenisi suoriutumaan maksuvelvoitteistaan.

Velkakirjojen markkinat ovat osakemarkkinoiden ohella yksi tärkeimmistä sijoitusmarkkinoista. Valtiot ja yritykset keräävät joukkovelkakirjoilla rahoitusta investointien ja toimintansa pyörittämiseen. Valtioiden joukkovelkakirjoja pidetään riskittömän koron käsitteenä, riippuen juoksuajan pituudesta. Korkokäyrä kertoo joukkovelkakirjan riskistä ja hinnasta suhteessa juoksuaikaan. Duraatio mittaa joukkovelkakirjan luottoriskin ja korkoriskin vaikutusta joukkovelkakirjan hintaan.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.