Markkinakorko tarkoittaa nykyistä markkinoilla määräytyvää korkotasoa, joka muuttuu jatkuvasti rahan kysynnän ja tarjonnan mukaan pankkien välillä. Markkinakorko riippuu sen ilmoitetun maturiteetin (eli aikajakson) pituudesta. Lyhyissä koroissa markkinakorolla tarkoitetaan viitekorkoa, kuten euribor- tai libor-noteerauksia maksimissaan 12 kuukauteen asti. Pitkissä koroissa markkinakorko tarkoittaa valtion velkakirjojen maturiteettien mukaisia tuottoja aina 30 vuoteen asti.

Markkinat ja eri mediat seuraavat tarkasti markkinakorkojen muutoksia, jolloin puhutaankin yleensä käytännössä korkokäyrän muutoksista, tai sen lyhyen pään viitekorkomuutoksista. Markkinakorkojen muutokset indikoivat talouden ennakoitua tilaa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.