CIRR

CIRR (commercial interest reference rate) on valtion korontasausjärjestelmään kuuluva kiinteä korkomarginaali. Se antaa ulkomaisille suomalaisten tuotteiden ostajille mahdollisuuden hankkia luottoa kiinteällä korolla vaihtuvan koron sijaan. Valtio tukee suomalaisten yritysten vientikauppaan liittyviä vientiluottoja OECD-käytäntöjen mukaan, jolloin luoton korko on CIRR lisättynä markkinakorolla (esim. euribor, libor).

Kun markkinakorko ylittää CIRR-koron, maksaa valtio erotuksen korkotukena luotottajapankille. Vastaavasti jos markkinakorko alittaa CIRR-koron, saa valtio korkohyvitystä. Yritykselle korko on kiinteä "CIRR-ehtoinen" jos tämä vaihtoehto on valittu. Korontasausjärjestelmän tarkoitus on tarjota edullista luottoa Suomesta vievien yritysten ulkomaisille ostajille, jollaista rahoitusmarkkinoilla toimiva pankki ei pystyisi tai suostuisi tarjoamaan. OECD-käytäntöjen noudattaminen on tähän kuuluvien maiden yhteinen säännöstö, jottei epäreilua hintakilpailua pääse syntymään. Järjestelmän perustarkoitus on edistää sen piirissä olevien maiden vientiä. Suomessa valtiollista vientirahoitusta hoitaa Finnvera ja muissa maissa vastaavasti niiden vientitakuulaitokset.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.