Korkotukilaina

Korkotukilaina tarkoittaa lainaa, jolle maksetut korot muodostuvat vastaavaa markkinahintaista lainaa alhaisemmaksi poliittisen tuen ansiosta. Korkotukilainoilla rahoitetaan mm. maatalouden investointeja, yleishyödyllisen asuntotuotannon investointeja ja myös kehitysmaiden investointeja vientikaupassa. Korkotuen tarkoituksena on avustaminen tai kehitysyhteistyö.

Myös ASP-lainat ovat osaltaan korkotuettuja. Korkotuki voidaan määrittää monella tavalla, riippuen kohteesta ja tukipolitiikasta. Korkotuessa lainan kolmas osapuoli, joka on useimmiten valtio, sitoutuu maksamaan lainan korosta osan. Tämä voi olla osa lainan jokaisesta korkoerästä, tai tietty maksuosuus vasta kun markkinakorko nousee tietyn rajan yli. Korkotuki voidaan strukturoida useilla eri tavoilla tarkoituksesta riippuen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.