Liiketulos (eng. EBIT) on yksi yrityksen tuloslaskelmaan pohjautuvan kannattavuuden tunnusluvuista, kuten käyttökate ta nettotulos. Liiketulos voidaan esitää summalukuna sellaisenaan, tai liikevaihdon suhdelukuna. Liiketulosta sanotaan myös operatiiviseksi tulokseksi, vaikka operatiivinen tulos voidaan joskus laskea hieman eriävillä tavoilla. Monesti yritykset ilmoittavat operatiivisen tuloksen tai liiketuloksen

Liiketulos ei yleensä huomioi investointien tai rahoituksen eriä tai veroja, vaan se mittaa yrityksen operatiivisen liiketoiminnan tehokkuutta. Joskus yritykset sisällyttävät myös ei-operatiivisia tuloeriä liiketulokseen. Jos yrityksellä on suuri velkataakka, voi liiketulos antaa liian myönteisen kuvan yrityksen kannattavuudesta, koska se ei huomioi korkokuluja.

Liiketuloksen laskenta

Liiketulos voidaan laskea ylhäältä alas eli alkaen liikevaihdosta, tai alhaalta ylös alkaen nettotuloksesta, riippuen siitä mitä informaatiota yritys tarjoaa. Liikevaihdosta alkava laskenta voi olla parempi ratkaisu, kun samalla tuloslaskelmaa ja kannattavuutta halutaan analysoida liiketulosta laajemmin. Nettotuloksesta aloitettu laskenta on usein nopeampi tapa.

Liiketulos = Liikevaihto - Operatiiviset kulut - Poistot ja arvonalennukset

Tai,

Liiketulos = Nettotulos + Verot + Rahoituserät

Liiketulos-% = Liiketulos / Liikevaihto x 100

tuloslaskelmaesimerkki.png

Liiketuloksen käyttäminen

Liiketuloksen ja käyttökatteen erona on yksinkertaisesti poistot. Mutta tämän erän tulkinnallinen vaikutus kannattavuuteen on suuri, sillä liiketulosta ei voi käyttää samalla tavalla muiden yritysten vertailuun. Esimerkiksi pääomavaltaisilla yrityksillä poistot ovat suurempia kuin muilla yrityksillä, joten ne kärsisivät vertailussa enemmän. Lisäksi eri yritykset käsittelevät poistojen jaksottamista eri tavalla. Liiketulos-% kelpaa parhaiten yritysten vertailuun saman toimialan sisällä.

Negatiivinen liiketulos kertoo, ettei yhtiön operatiivinen tulos ole riittävä esimerkiksi velanhoitoon. Tälle on myös oma liiketuloksesta johdettu mittari, eli liiketulos / rahoituskulut. Negatiivinen tai laskeva liiketuloksen kehitys kertoo yleensä jonkinlaisista operatiivisista ongelmista.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.