Vekseli

Vekseli on lyhytaikainen kirjallinen maksusitoumus, eli tietyntyyppinen velkakirja, joka oli 1800-1900 luvuilla yleinen kuluttaja- tai yrityslaina. Vekseliä ei enää juurikaan käytetä kuluttajalainoissa Suomessa, mutta kansainvälisesti se on melko yleinen velkakirja (promissory note) erityisesti yritysten lyhytaikaisessa ulkomaankaupan rahoituksessa. Sitä voidaankin verrata pidennettyyn maksuaikaan, tai maksuluottoon.

Vekseliä, tai muuta lyhytaikaista rahoitusjärjestelyä käytetään esimerkiksi kun yrityksen oma maksukyky mahdollisesti viivästyy velkojille, koska yrityksen asiakkailta tulevat maksut viivästyvät syystä tai toisesta (tämä ei johdu välttämättä maksukyvyttömyydestä, vaan sopimuksellisesta tai teknisesta viiveestä tms.). Vekseli on tavallaan sopimus ennakkovarauksesta maksuviiveelle.

Vekselissä ilmaistaan kirjallisesti vekselin kirjoittaja, eli velallinen, sekä summa ja mahdollinen maksun ajankohta, jolloin velkasumma on maksettava vekselin haltijalle. Kirjattavat ehdot voivat vaihdella, esim. maksujanakohta voidaan ilmoittaa päivämääränä tai avistana.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.