Vekseli (promissory note) on lyhytaikainen kirjallinen maksusitoumus, eli velkakirja, jossa velallinen lupaa maksaa velan takaisin tietyin ehdoin. Se oli Suomessa 1800-1900 luvuilla yleinen kuluttaja- tai yrityslainamuoto, mutta enää sitä ei juurikaan käytetä kuluttajalainoissa. Kansainvälisessä kaupassa se on käytössä oleva tietyntyyppinen velkakirja (bill of exchange), jossa esimerkiksi vientiyritys muu tuotteita ulkomaille ja asettaa vekselin, jonka ulkomainen ostaja hyväksyy, rahoittajan toimiessa vahvistajana.

Ostajasta (tai takaajasta) tulee vekselivelallinen myyjälle, tai jos pankki tai rahoitusyhtiö toimii rahoittajana, niin myyjälle ei jää luottoriskiä, vaan rahoittajalle. Rahoittaja diskonttaa vekselin, mutta saa sen täysimääräisenä ostajalta. Diskonttaus on rahoittajan voitto, eli myyjä siirtää tätä diskonttoa eli alennusta vastaan luottoriskin rahoittajalle, sekä saa rahat heti. Tällainen vekselirahoitus on lyhytaikaista rahoitusta, samankaltaista laskusaatavarahoituksen tai factoringin kanssa. Järjestelyn hyöty on luottoriskin siirto myyjältä pois ja ostajalle maksuaikaa kunnes hän itse saa myymistään tuotteista suoritteen.

Vekseliä, tai muuta lyhytaikaista rahoitusjärjestelyä käytetään esimerkiksi kun yrityksen oma maksut voivat viivästyä sen velkojille, koska kenties yrityksen ulkomaisilta asiakkailta tulevat maksut viivästyvät syystä tai toisesta (tämä ei johdu välttämättä maksukyvyttömyydestä, vaan sopimuksellisesta, teknisestä, kulttuurisesta erosta tai vastaavasta viiveestä). Vekseli voi nopeuttaa käyttöpääoman kiertoa.

Vekselissä ilmaistaan kirjallisesti vekselin kirjoittaja, eli velallinen, sekä summa ja mahdollinen maksun ajankohta, jolloin velkasumma on maksettava vekselin haltijalle. Kirjattavat ehdot voivat vaihdella, esim. maksujanakohta voidaan ilmoittaa päivämääränä tai avistana.

On hyvä erottaa, onko vekseli velallisen oma vekseli (promissory note), eli velallisen lupaus maksaa tietyin ehdoin velka tiettynä ajankohtana, vaiko velkojan asettama vekseli (bill of exchange). Alla on kuvattu velkojan asettama vekseli, eli tavaran myyjän.

vekseli.png

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.