Split

Osakkeiden split tarkoittaa osakkeiden jakamista halutulla jakosuhteella. Esimerkiksi ½ tai ¼ ovat tyypillisiä jakosuhteita, mutta suhde voi olla sellainen millaiseksi yritys näkee tarpeelliseksi.

Esimerkiksi yrityksellä on 100 osaketta. Jokaisen arvo on 10 € eli yhtiön markkina-arvo on 100 x 10 = 1000 €. Yhtiö tekee splitin ½ jakosuhteella, jolloin osakkeiden määrä kasvaa 100/0,5 = 200 kappaleeseen. Osakkeen hinta puolittuu eli 10 / 2 = 5 €. Yhtiön markkina-arvo on edelleen 200 x 5 = 1000 €.

Miksi osakkeille tehdään split?

Splitin merkitys on lähinnä kosmeettinen, eikä siis vaikuta suoraan yrityksen arvoon. Yleisin syy splitille on osakkeen yksikköhinnan kalleus. Yritys voi ajatella, että hinta on liian suuri monelle sijoittajalle, joten he voivat jättää sijoittamatta yritykseen.

Esimerkiksi jos Nesteen osake maksaa 100 €, niin yhtiön mielestä 1/3 split voisi tehdä siitä houkuttelevamman laajemmalle sijoittajajoukolle. 33 € osake on ”halvempi” kuin 100 €, vaikka käytännössä arvo on edelleen sama.

Osakkeiden jakamisella voidaan signaloida myös johdon itsevarmuutta ja luottamusta yhtiön toimintaan. Splittiä voidaan pitää johdon vastauksena osakkeiden suureen kysyntään. Nämä tekijät voivat nostaa kurssia positiivisena signaalina.

Split voidaan tehdä myös käänteisesti, jolloin kyseessä on reverse-split. Tämä tehdään yleensä siksi, että osakkeesta on tullut senttiosake yrityksen heikon menestyksen vuoksi. Osakeanteja on ollut useita ja osakkeita on liikaa sijoittajajoukkoon nähden. Hinnanmuodostus on silloin hankalaa.

Käänteisessä splitissä osakemäärää vähennetään ja osakkeen yksikköhinta nousee.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.