Osinkotuotto (dividend yield) tarkoittaa osingon määrää jaettuna osakkeen markkina-arvolla eli osakkeen hinnalla. Esimerkiksi jos osakkeen hinta olisi 10 euroa ja osinko 0,5 euroa vuodessa osaketta kohden, olisi osinkotuotto 5 % (=0,5 / 10 x 100).

Osinkotuotossa osinkojen on vastattava osinkojen kokonaismäärää vuodessa. Esimerkiksi jos yhtiö jakaa osinkoa 4 kertaa vuodessa 0,1 € osaketta kohden, olisi osinkotuotto (4 x 0,1) / 10 x 100 = 4 %. Tämä laskenta voidaan tehdä kahdella tapaa.

Joko summataan kaikki edellisen vuoden osingot yhteen, tai sitten kerrotaan viimeisin osinko sillä kertoimella kuinka usein osinkoja jaetaan vuodessa. Molemmassa tavassa etunsa ja haittansa.

Jos osingot summataan edelliselta vuodelta, niin osinkotuotto ei pidä paikkaansa jos osinkoa on leikattu tai nostettu vastikään. Osingot ovat vuodelta esimerkiksi 0,2 + 0,2 + 0,2 +0,1 = 0,7, jolloin osinkotuotto 0,7 / 10 = 7 %. 

Jos osingot kerrotaan viimeisimmän osingon mukaan, niin tuloksena voi olla liian suuri tai pieni osinkotuotto jos osingon määrä vaihtelee. Jos edellisessä esimerkissä osinko kerrotaan neljällä viimeisimmän osingon mukaan, saadaan 4 %.

Ensimmäinen laskentatapa antaisi liian suuren osinkotuoton, jos yhtiön osinko muuttuu 0,1 tasolle pidemmäksi aikaa. Toinen tapa voi antaa liian pienen osinkotuoton, jos osinko palautuu pian takaisin tai vaihtelee muuten tavanomaisesti.

Sopiva osinkotuoton laskentatapa onkin katsottava yhtiökohtaisesti. Pitääkö yhtiö osinkopolitiikan yleensä vakaana, vai muuttuuko osinko tuloksen kehityksen mukaan.

Osinkotuoton suuruus

Pörssiyhtiöt jakavat tavallisesti enintään 1-5 % osinkoa omistajilleen. Jos osinkotuotto on yli 5 %, sitä pidetään erittäin hyvänä osinkotuottona. Harva pörssiyhtiö pystyy kuitenkaan yli 10 % osinkoon kestävästi, joten sijoittajan tulisi suhtautua liian suureen osinkoon varauksella.

Suuri osinkotuotto voi johtua myös siitä, että osakkeen hinta laskee yhtiön ongelmien vuoksi. Silloin osinkotuotto voi väliaikaisesti olla liian korkea. Esimerkiksi jos olisimme jakaneet 0,4 € osingon 10 euron arvoisen osakkeen sijasta 5 eurolla, olisi osinkotuotto ollut 8 %.

Sijoittajan tulisikin arvioida tarkkaan, onko kyse väliaikaisesta notkahduksesta, vai onko yhtiö suuremissa ongelmissa. Esimerkiksi osingonjakosuhde, eli yrityksen nettotulos suhteessa maksettuihin osinkoihin nähden, voi kertoa enemmän yrityksen pidemmän aikavälin osingonmaksukyvystä.

Osinkotuotto voidaan huomioida sijoituksen efektiivisen tuoton laskennassa.

Sijoituksen tuotto voidaan laskea osinkokorjattuna, eli oikaistuna tuottona.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.