Oikaistu tuotto korjaa sijoituksen tuottoa oletuksella, että osingot sijoitetaan uudelleen niiden maksupäivänä, tai yleisemmin sijoituksen arvon muuttuminen huomioidaan korkoa korolle periaatteen mukaan tuoton laskennassa.

Oikaistu tuotto voidaan laskea geometrisena keskiarvona, kun halutaan vertailla erisuuruisten pääomien tuottoprosentteja, eli suorituskykyä esimerkiksi rahastoissa. Myös osakkeiden tuottoa voidaan oikaista osingoilla. Uudelleen sijoitetuille osingoille on myös mahdollista ansaita tuottoa, eli koronkoron periaatteen mukaan. Osakkeille oikaistu tuotto voidaan laskea:

oikaistutuottokaava2.png

Ht on osakkeen hinta sijoitusajan lopussa, H0 on osakkeen hinta alussa, L0 on osakkeiden määrä alussa. Osinkojen oikaisu osakkeiden määrälle sijoitusajan lopussa Lt = (Lt-1 x Dt) / ht, missä Lt-1 on osakkeiden määrä ennen osinkoa, Dt on osinko euroissa ja ht osakkeen hinta osingon irtoamisen jälkeen.

Toisin sanoen, kaava on sama kuin tuoton tavanomainen kaava mutta osinkotuotto on välittömästi sijoitettu uudelleen eikä sitä ole erillisenä kaavassa. Osinko-oikaisu nostaa tuottoa kun osakkeen hinta lopussa on suurempi kuin alussa, mutta jos osakkeen hinta on lopussa pienempi kuin alussa, niin oikaistu tuotto olisi pienempi.

Oikaistu tuotto huomioi rahan aika-arvon ja osinkojen irtoamisen ajankohdan mukaisen uudelleensijoituksen. Se antaa siten täsmällisemman kuvan kuin tavallinen tuotto ja on parempi sijoituksen todellisen suorituskyvyn arvioinnissa (huolimatta siitä sijoitetaanko osingot tosiasiassa vai ei).

Tuoton laskentaa voi kokeilla esimerkiksi investointilaskurissa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.