Treynorin luku (Treynor ratio) luku mittaa sijoituksen tai sijoitusportfolion suorituskykyä suhteessa riskittömään tuottoon, kun huomioidaan sijoituksen systemaattinen riski. Eli Treynorin luku lasketaan muuten samoin kuin Sharpen luku, mutta siinä käytetään nimittäjän riskilukuna portfolion betaa portfolion volatiliteetin sijaan. Samoin Treynorin luku kertoo, kuin hyvin sijoituksen tuotto kompensoi otettua riskiä.

treynor.png

Samoin kuin Sharpen luvulla, Treynorin luvun avulla voi laittaa portfolioita paremmuusjärjestykseen, mutta ne eivät kerro kuinka portfoliot suoriutuvat suhteessa markkinaportfolioon. Lisäksi kaikkien lukujen on oltava positiivisia, jotta tulokset ovat tulkittavissa järkevästi.

Laskentaesimerkki, kun riskitön korko on 1 %: 

  Tuotto   Beta
Portfolio 1    10 %  1,2
Portfolio 2   12 %  0,8

 

Portfolio 1: (10  - 1 ) / 1,2 = 7,5

Portfolio 2: (12 - 1) / 0,8 = 11,3

Portfolio 2:n Treynorin luku on korkeampi, joten se on parempi suorituskyvyltään.

Jos portfolioiden suorituskykyä halutaan verrata keskinäisen paremmuuden lisäksi markkinaportfolioon eli indeksiin, niin Treynorin ja Sharpen lukujen sijaan voi käyttää Jensenin alfaa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.