Indeksirahasto on tavallinen rahasto tai ETF-rahasto, joka on rakennettu seuraamaan tiettyä indeksiä, kuten OMX Helsinki tai S&P 500. Indeksirahasto on passiiviseksi luokiteltava rahasto, sillä rahasto sisältää vain indeksissä mukana olevat yhtiöt (tai muut omaisuuserät jos indeksi muu kuin osakeindeksi).

Indeksirahasto tarjoaa usein laajan hajautuksen, joten niitä pidetään vähäriskisinä sijoituksina, vaikka jotkut indeksirahastot voivat keskittyä esimerkiksi suppealle toimialalle, mikä altistaa niitä markkinariskin lisäksi myös toimialariskille.

Indeksirahaston etuna on yleensä valmiin hajautuksen lisäksi alhaiset rahaston kulut. Indeksirahaston tuottoa on myös vaikea päihittää aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla, kuten perinteisillä rahastoilla tai hedge-rahastoilla, tai kompleksisilla rahastoilla kuten quant-rahastoilla.

Lue lisää indeksisijoittamisesta artikkelissa Indeksisijoittamisen edut ja haitat.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.