Gordonin kasvumalli

Gordonin kasvumallia kutsutaan myös osinkojen kasvumalliksi. Se on yleinen osakkeen arvonmääritysmalli diskontatun kassavirran menetelmän lisäksi. Kasvumallissa yrityksen arvo on sen tulevaisuudessa maksamien osinkojen nykyarvo.

Kasvumalli on rahoitusteoreettisesti hyvin perusteltu malli, sillä osingot ovat ainoa sijoittajan yrityksestä saama kassavirta. Mallin suurin ongelma on, että osinkojen kasvuvauhti on harvoin tasainen, joten osinkoja pitäisi kyetä ennustamaan muutaman vuoden päähän. Lisäksi yritytysten osingonjakoperiaatteet vaihtelevat ja esimerkiksi nopeasti kasvavilla teknologiayhtiöillä osinkoja ei jaeta, joten malli ei sovi näille.

gordonmodel.pngKäytännössä mallia hyödynnetään siten, että lähivuosille tehdään osinkoennuste ja lopuksi lasketaan osinkojen ikuisuusarvo (tai päätearvo). Malli antaa tietoa, kuinka eri tekijät vaikuttavat osakkeen hintaan.

Tarvittavat muuttujat ovat osinkojen määrä, arvioitu kasvuvauhti ja sijoittajan tuottovaade.

Gordonin mallin antaman osakkeen arvon voi laskea esimerkiksi pankkiasiat.fi:n investointilaskurilla, jossa kaavat ovat valmiina. Tuottovaateen voi laskea samoin CAPM-mallilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.