Vakuutussäästäminen

Vakuutussäästämisellä tarkoitetaan useimmiten pitkäaikaista säästämistä, johon liittyy tiettyjä verotuksellisia etuja kuten niin sanottu vakuutuskuori. Esimerkiksi säästövakuutuksen sijoituskohteen voi vaihtaa ilman veromaksuja. Pääomatulovero maksetaan vain tuotoista ja vasta kun säästöt nostetaan, joten tässä mielessä vakuutussäästäminen on osakesäästötilin kaltainen. 

Eläkevakuutus on samankaltainen tuote, jonka kertyneitä varoja maksetaan lisäeläkkeenä lakisääteisen eläkkeen lisäksi. Nostoon ja maksuihin liittyy useita ehtoja ja rajoituksia, mutta maksetut erät voi vähentää verotuksessa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.