Vakuutuskuori

Vakuutuskuori on vakuutusyhtiön tarjoama vakuutussäästämisen muoto, jonka kaltainen on esimerkiksi säästövakuutus. Vakuutuskuori sopii useimmiten pitkäaikaiseen suuren varallisuuden passiiviseen sijoittamiseen, sillä kaupankäynti kuoren sisällä on usein normaalia osakekauppaa selvästi kalliimpaa ja rajoitetumpaa. Tämä kuitenkin riippuu tuotteesta ja asiakkaasta ("sopimuksesta").

Vakuutuskuoren hyötyjä ovat erityisesti verovapaus sen puitteissa tehdyistä osakekaupoista. Verot maksetaan vasta, kun varat nostetaan vakuutuksesta pois, joten vakuutuksen puitteissa tehdyssä kaupassa sijoittaja pääsee hyötymään koko myyntivoiton uudelleen sijoittamisesta. Siten jos esim. normaalissa osakekaupassa olisi maksettu 100 euron myyntivoitosta 30 euroa veroa, nyt tämä 30 euroa jää tuottamaan lisää voittoa. Kyse on siis tavallaan "korkoa korolle" -vaikutuksesta. Muita mainittavia hyötyjä ovat sijoitusten pysyminen salassa julkisuudelta.

Vakuutuskuoren haittoja ovat kustannusten lisäksi tappioiden verovähennysten menetys. Lisäksi riskejä ovat talletussuojan puute sekä normaalit markkinariskit, kuten korko- ja valuuttariski.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.