Panttauksessa omaisuutta annetaan velkojen takaisinmaksun vakuudeksi. Jos velkoja ei kyetä maksamaan, seuraa maksukyvyttömyys ja pantiksi annetun omaisuuden realisointi pantinhaltijan hyväksi (esim. pankki). Asunto- tai kiinteistökaupassa velalla hankitun omaisuuden kiinnitys on panttina velan takaisinmaksulle. Panttaus voidaan tehdä myös käteiselle, jolloin puhutaan käteispantista.

Kun pantilla vakuutettu velka on takaisinmaksettu, niin pantti vapautuu takaisin omistajalleen.

Pantti voi olla periaatteessa mitä vain rahanarvoista omaisuutta, jonka pantinhaltija hyväksyy vakuudeksi. Koska panttaus riippuu tarkoituksesta ja kohteesta, voidaan pantiksi asettaa mitä vain rannekellosta tankkeriin. Pantinhaltija hyväksyy pantin arvoksi tavallisesti vain tietyn osuuden sen markkina-arvosta, esimerkiksi 50-90 %.

Muita panttauksen käsitteitä

Jälkipanttauksessa tehdään lisäoikeus panttauksen kohteeseen uudelle velkojalle. Panttauskielto rajoittaa pantiksi annetun omaisuuden asettamista vakuudeksi. Panttikirja on lainmukainen todistus kiinnitettävästä omaisuudesta.

Yleispanttaus tarkoittaa sopimusta velkojan kanssa, että vakuudet toimivat yleispanttina kaikkien nykyisten ja tulevien velkojen lainojen takaisinmaksulle.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.