Toteutushinta

Toteutushinta ("strike") tarkoittaa hintaa, jolla johdannaissopimuksen sisältämän oikeuden voi toteuttaa. Tällaisia oikeuden sisältäviä johdannaisia ovat esimerkiksi optiot ja warrantit. Toteushinta suhteessa kohde-etuuden arvoon ratkaisee, onko optiolla arvoa vai raukeaako se arvottomana.

Esimerkiksi jos osto-option kohde-etuutena olevan osakkeen kurssi ylittää toteutushinnan ennen voimassaoloajan päättymistä, niin optio antaa oikeuden ostaa kohde-etuutta nykyistä kurssia havelmmalla. Muuten se raukeaa arvottomana.

  • Osakkeen arvo on 7 € ja option toteutushinta 10 €. Osto-optio on arvoton 7 - 10 = -3 €, eli "out-the-money", mutta myyntioptiolla on arvoa 10 - 7 = 3 € ja se on "in-the-money".

  • Jos osakkeen hinta nousee toteutushintaan 10 €, niin optiot ovat "at-the-money". Jos osakkeenhinta nousee 13 €, niin myyntioptio on arvoton ja osto-optiolla on arvoa.

Toteutushinnan ja kohde-etuuden hinnan erotus on option luontainen arvo (intrinsic value), eli periaatteessa tämä ero osoittaa kuinka paljon edullisemmalla hinnalla kohde-etuus voidaan ostaa tai myydä markkinahintaan nähden, riippuen onko kysessä osto- vai myyntioptio. Luontaisen arvon lisäksi on huomiotava myös aika-arvo, joka vaikuttaa option hintaan.

Toteutushinnan ja muiden tekijöiden vaikutusta option hintaan voi laskea pankkiasiat.fi:n optionhintalaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.