Toteutushinta

Toteutushinta ("strike") tarkoittaa hintaa, jolla johdannaissopimuksen sisältämän oikeuden voi toteuttaa. Tällaisia oikeuden sisältäviä johdannaisia ovat esimerkiksi optiot ja warrantit. Toteushinta suhteessa kohde-etuuden arvoon ratkaisee, onko optiolla arvoa vai raukeaako se arvottomana.

Esimerkiksi jos osto-option kohde-etuutena olevan osakkeen kurssi ylittää toteutushinnan ennen voimassaoloajan päättymistä, niin optio antaa oikeuden ostaa kohde-etuutta nykyistä kurssia havelmmalla. Muuten se raukeaa arvottomana.

  • Osakkeen arvo on 7 € ja option toteutushinta 10 €. Osto-optio on arvoton 7 - 10 = -3 €, eli "out-the-money", mutta myyntioptiolla on arvoa 10 - 7 = 3 € ja se on "in-the-money".

  • Jos osakkeen hinta nousee toteutushintaan 10 €, niin optiot ovat "at-the-money". Jos osakkeenhinta nousee 13 €, niin myyntioptio on arvoton ja osto-optiolla on arvoa.

Toteutushinnan ja kohde-etuuden hinnan erotus on option luontainen arvo (intrinsic value), eli periaatteessa tämä ero osoittaa kuinka paljon edullisemmalla hinnalla kohde-etuus voidaan ostaa tai myydä markkinahintaan nähden, riippuen onko kysessä osto- vai myyntioptio. Luontaisen arvon lisäksi on huomiotava myös aika-arvo, joka vaikuttaa option hintaan.

Toteutushinnan ja muiden tekijöiden vaikutusta option hintaan voi laskea pankkiasiat.fi:n optionhintalaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.