Luontainen arvo (intrinsic value), tai joskus myös perusarvo tai sisäinen arvo tarkoittaa omaisuuserän fundamentaalista, objektiivisesti havaittua itsenäistä arvoa. Jos luontainen arvo on markkinahintaa alhaisempi, on omaisuuserän osto mahdollisesti kannattavaa, tai jos korkeampi, niin myyntiä kannattaa harkita. Idea on, että markkina-arvo seurailee pitkällä aikavälillä luontaista arvoa.

Esimerkiksi kullalla tai osakkeella on luontainen arvo, kun taas virtuaalirahalla ei ole. Kultaa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin ja osakkeen hinta seuraa yrityksen tuloksentekokykyä. Virtuaalirahalla on markkina-arvo, mutta luontaista arvoa sillä ei katsota olevan, tai se arvioidaan useimmiten nollaksi.

Joidenkin omaisuuserien luontainen arvo jää osin tuntemattomaksi, eli sellainen katsotaan olevan, mutta sitä on vaikea määrittää millään laskentamallilla ja se voi olla tilanneriippuvainen.

Osakkeen luontainen arvo

Osakkeen luontainen arvo voidaan arvioida erilaisilla arvonmääritysmalleilla, kuten diskontatun kassavirran menetelmällä tai osinkomallilla. Luontaisen arvon laskentaan kuuluu, että se lasketaan yksinkertaisella perusmallilla. Luontainen arvo muuttuu ajan myötä yrityksen tuloksentekokyvyn mukaan.

Osakkeiden luontaisen arvon laskennassa rahavirta on ainoa tärkeä elementti, siksi luontaisen arvon laskenta perustetaan rahavirtaperusteisiin arvonmääritysmalleihin. Näin ollen muut mahdolliset epäsuorat tekijät jätetään huomiotta. Analyytikoiden antamat osto- tai myyntisuositukset perustuvat käytännössä luontaisen arvo laskentaan ja markkinahinnan tähän vertaamiseen.

Option luontainen arvo

Option luontaisesta arvosta puhuttaessa sillä viitataan arvoon, kun optio on in-the-money -tilanteessa. Jos tällainen optio toteutettaisiin tänään, saataisiin sen luontainen arvo rahana, eli toisin sanoen kohde-etuuden ja toteutushinnan erotus. Out-of-the-money -optioilla ei katsota olevan luontaista arvoa, vaikka niillä voi olla jäljellä aika-arvoa myytäessä optio ennen eräpäivää.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.