Pääoma

Pääoma on joko omaa pääomaa tai velkapääomaa. Oma pääoma voi olla jotain omaisuutta, kuten metsää, sijoitusasunto, kalastusvene, erityisosaamista tai suoremmin käteistä rahaa. Pääoma on jotain arvokasta, joka tuottaa jonkinlaista hyötyä omistajalleen.

Esimerkiksi metsää voidaan ostaa omilla säästöillä tai velalla, jolloin metsä tuottaa rahassa mitattavaa puustonkasvua, tai vaikkapa virkistyksellistä hyötyä. Yleensä hyötyä mitataan rahassa, joten metsästä saa tuottoa pääomalle. Rahaa voidaan sijoittaa myös suoraan arvopapereihin arvontavoittelua varten, tai ääritilanteissa ruokaan, jolla pysytään hengissä.

Rahoituksessa pääoman käsitteen perusideana on sen kyky tuottaa rahallista hyötyä. Pääomalle asetetaan tuottovaatimus, jonka on ylitettävä mahdolliset hallussapidon tai velan pääomakustannukset. Pääoman käsite liittyy keskeisesti yritystoimintaan klassisessa ja uusklassisessa taloustieteessä, jossa pääomaa on vain työvoima, maa ja koneet. Kaikki muu on aineetonta pääomaa, kuten tieto, kokemus ja brändi.

Nykyaikana pääoman käsite on laaja. Se voidaan jakaa historiallisen taloustieteen perinteessä aineelliseen ja aineettomaan pääomaan, mutta esimerkiksi myös sosiaaliseen pääomaan, ympäristöpääomaan, tietopääomaan tai ihmispääomaan. Taloustieteessä tai rahoituksessa pääoman käsite on kuitenkin varsin perinteinen ja selkeä: Sillä pyritään luomaan rahallista arvoa. Rahallisen arvon luontia voi mitata esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotolla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.