Warrantti

Warrantti on johdannainen ja toimii kuten optio. Sen arvo muuttuu matemaattisesti kohde-etuuden hinnanmuutosten perusteella. Warrantti ei vaikuta kohdeyrityksen osakepääomaan dilutoivasti, jos sen on laskenut liikkelle yrityksen sijaan jokin muu taho, kuten pankki. Warranteilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla, mutta on myös OTC-markkinoilla kaupattavia warrantteja.

Pankkien liikkeellelaskemat warrantit ovat usein vivulla toimivia, melko suosittuja johdannaisia. Vipuwarrantit ovat erittäin riskikkäitä sijoitustuotteita, joita käytetään spekulointiin. Warrantteja voi käyttää myös sijoitussalkussa olevan kohde-etuuden negatiivisilta arvonmuutoksilta suojautumiseen.

Warrantin toimintaperiaate

Kuten optio, warrantti antaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta tiettyyn hintaan. Ostowarrantti antaa oikeuden ostaa kohde-etuutta ja myyntiwarrantti antaa vastaavasti oikeuden myydä kohde-etuutta. Käytännössä eräpäivänä warrantin arvo maksetaan rahana, eikä kohde-etuutta vaihdeta.

Warrantti hinnoitellaan yleensä kuten optiot, esimerkiksi Black-Scholes hintamallilla. Warrantin hintaan vaikuttaa kohde-etuuden hinta suhteessa warrantin toteutushintaan, eli luontainen arvo, sekä warrantin aika-arvo, eli jäljellä olevan juoksuajan vaikutus.

Eri tekijöiden vaikutusta warrantin hintaan voi kokeilla esimerkiksi pankkiasiat.fi:n optiohintalaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.