Warrantti

Warrantti on johdannainen ja toimii kuten optio. Sen arvo muuttuu matemaattisesti kohde-etuuden hinnanmuutosten perusteella. Warrantti ei vaikuta kohdeyrityksen osakepääomaan dilutoivasti, jos sen on laskenut liikkelle yrityksen sijaan jokin muu taho, kuten pankki. Warranteilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla, mutta on myös OTC-markkinoilla kaupattavia warrantteja.

Pankkien liikkeellelaskemat warrantit ovat usein vivulla toimivia, melko suosittuja johdannaisia. Vipuwarrantit ovat erittäin riskikkäitä sijoitustuotteita, joita käytetään spekulointiin. Warrantteja voi käyttää myös sijoitussalkussa olevan kohde-etuuden negatiivisilta arvonmuutoksilta suojautumiseen.

Warrantin toimintaperiaate

Kuten optio, warrantti antaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta tiettyyn hintaan. Ostowarrantti antaa oikeuden ostaa kohde-etuutta ja myyntiwarrantti antaa vastaavasti oikeuden myydä kohde-etuutta. Käytännössä eräpäivänä warrantin arvo maksetaan rahana, eikä kohde-etuutta vaihdeta.

Warrantti hinnoitellaan yleensä kuten optiot, esimerkiksi Black-Scholes hintamallilla. Warrantin hintaan vaikuttaa kohde-etuuden hinta suhteessa warrantin toteutushintaan, eli luontainen arvo, sekä warrantin aika-arvo, eli jäljellä olevan juoksuajan vaikutus.

Eri tekijöiden vaikutusta warrantin hintaan voi kokeilla esimerkiksi pankkiasiat.fi:n optiohintalaskurilla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.