Enimmäiskorvaus vakuutuksesta on yleensä suurin kirjattu summa minkä vakuutusyhtiö maksaa korvausta, mutta määrä voi olla alhaisempikin tai joskus poikkeuksissa jopa suurempikin. Käsitteen tarkoitus voi olla hieman erilainen vakuuttajasta riippuen.

Vakuutuskirjassa on aina mainittu vakuutusmäärä, eli enimmäiskorvaus ja ehdot, josta omaisuus on vakuutettu. Todellinen enimmäiskorvaus voi alentua esimerkiksi viihde-elektroniikassa ikävähennyksen perusteella. Television arvo uutena on periaatteessa sen enimmäiskorvaus irtaimistovakuutuksessa, mutta sen määrä alenee television iän mukana.

Sovittua enimmäiskorvausta suurempi korvaus voi olla jossain tapauksessa mahdollinen, jos enimmäiskorvaus ei riitä kattamaan omaisuuden käypää hintaa. Tämä riippuu kuitenkin vakuutusehdoista ja on harvinaisempaa (ks. myös ylivakuutus ja alivakuutus).

Enimmäiskorvausmäärä voi määrittyä kahdella tavalla, vakuutusmäärän mukaan tai täysarvoperiaatteella.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A | B | c | d | E | f | g | H | I | J | K | L | M | n | O | P | q | r | S | T | u | V | w | x | Y | z | Ä

Olet parhaillaan vakuutussanastossa. Pankki- ja talousasiointiin liittyvät termit löytyvät pankkisanastosta.