Tasalyhennyslainassa laina-aika on kiinteä ja lainapääomaa maksetaan pois joka kuukausi sama määrä, mutta korko-osuus on muuttuva koronmääräytymisjakson mukaan. Erityisesti lainan alussa maksuerä on suuri, sillä lyhennys ja korko lasketaan täysimääräisesti. Kun lainamäärä ajan myötä laskee, pienenee myös korkoerä.

tasalyhlainakuva.png

Tasalyhennyslaina lyhenee nopeammin kuin muut lainatyypit, mutta kuukausittainen maksuerä on alussa suurempi vastaavilla lainatiedoilla kuin annuiteettilainassa tai tasaerälainassa. Tasalyhennyslainaa pidetään usein edullisimpana lainan lyhennystyyppinä lainan kokonaiskorkojen osalta (tulevaisuuden korkoriski pienenee, kun lainaa lyhennetään pois nopeammin).

Muita, harvinaisempia lainanlyhennystapoja ovat kolmen tavanomaisimman lisäksi bullet-laina ja balloon-laina.

Tasalyhennyslainan maksuerän laskeminen

Tasalyhennyslainan maksuerän laskeminen on hieman yksinkertaisempaa kuin annuiteettilainoissa. Lyhennyserä on yksinkertaisesti lainamäärä jaettuna kaikkien erien määrällä, lisättynä lainasaldolle lasketulla korolla.

Lyhennyserä: Lainamäärä / (laina-aika * kuukaudet yhteensä)

Korkoerä: Jaksokorko * (lainamäärä - (eränumero - 1) * lyhennyserä

Esimerkki: Lainamäärä on 100 000 €, korko 5 % ja laina-aika 10 vuotta kuukausittaisilla lyhennyksillä. Lyhennyserä on siten alussa 100 000 / (10*12) =  833 € ja korko 5 % / 12 * 100 000 = 416,7 €, eli maksuerä yhteensä 1249,7 €. Korkoerä esimerkiksi 6 kuukauden jälkeen olisi  5 % / 12 * (100 000 - (6 -1) * 833) = 399 €.

Taulukkolaskentaohjelmissa kuten excel-ohjelmassa on myös valmis ONMAKSU -funktio, jolla voi laskea tasalyhennyslainan korkoerän.

Lainanlyhennystapojen eroja voi vertailla ja laskea kätevämmin esimerkiksi valmiilla pankkiasiat.fi:n lainan lyhennystavat -laskurilla, tai tehdä yksityiskohtaisempia asuntolainalaskuja lainalaskurilla.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.