Velkavipu

Velkavipu on lainaamista suuremman tuoton saamiseksi. Esimerkiksi jos sijoittaja arvioi saavansa melko varmasti 10 % tuoton vähällä riskillä, hän voi sijoittaa kaikki vapaat omat rahansa. Kuitenkin sijoittaja arvioi, että 10 000 € sijoitus omaa rahaa tuottaa "vain" 1000 €, joten hän haluaisi enemmän, koska arvioi riskin pieneksi. Niinpä sijoittaja lainaa pankilta 5000 € oman pääoman lisäksi ja asettaa vakuudeksi esim. omistamaansa metsää (tai mitä tahansa vakuudeksi kelpaavaa). Siten sijoittajan velkavipu on 50 % (50 % x alkuperäinen pääoma = 5000 € laina, tai 5000 €/10 000€ = 50 %).

Kun puhutaan velkavivun prosenttimäärästä, puhutaan juuri velan osuudesta suhteessa sijoitettuun omaan rahaan. 50 % velkavipu tarkoittaisi tarkoittaisi kokonaissijoituksen arvona 15 000 €. 10 % tuotto tälle olisi 1500 € (miinus pankin korot lainatulle rahalle). Jos kävisi niin, että tuotto onkin -10 %, joutuu sijoittaja maksamaan pankille koko 5000 € takaisin. Kuitenkin 10 % tappio lasketaan koko 15 000 € pääomalle, eli se olisi 1500 €. Tämä vähennetään omasta pääomasta, eli sijoittaja saisi takaisin 8500 €. Jos hän ei olisi lainannut, eli "vivuttanut", olisi tappio vain 1000 €. Eli 500 € on sijoituksen "vipuvaikutus", kun taas lainattu 5000 € on itse vipu. Velkavipu siis suurentaa voittoja, mutta myös tappioita. Liian velkavivun käyttö voi olla erittäin riskikästä ja johtaa koko oman pääoman menetykseen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | å | ä

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.

Tilaa syöte RSS - Velkavipu