Omaisuuden lainoitusarvo tarkoittaa lainamäärää, jonka voi saada vakuutena olevaa omaisuutta vastaan. Esimerkiksi 70 % lainoitusaste asuntokaupassa tarkoittaa, että lainaa voi saada 70 % kohteen markkina-arvosta. Siten 100 000 euron arvoinen asunto voidaan rahoittaa suurimmillaan 70 000 € verran lainalla, mikä on kohteen lainoitusarvo, tai myös lainakatto. Jäljellä oleva 30 % tai 30 000 € on turvamarginaalia, jonka lainoittaja haluaa pienentääkseen riskiä markkina-arvon muutoksille.

Lainoitusarvosta voidaan puhua usein arvopaperikaupan yhteydessä. Periaate on sama kuin asuntokaupassa, eli arvopaperiostoja vastaan voi saada lainaa jos ne ovat oston vakuutena. Esimerkiksi jos osakeomistuksia on 5000 € arvosta, lainoitusaste on 70 % ja lainoitusarvo siten 5000 x 70 % = 3500 €. Lainoitusarvo muuttuu markkinahinnan muuttuessa, esim. jos osakeomistusten onkin enää 4000 €, on lainoitusarvo 4000 x 70 % = 2800 €.

Vakuusarvo viittaa läheisesti samaan asiaan, mutta ei välttämättä kerro vielä kokonaislainan määrää suhteessa vakuuteen.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.