Korrelaatio on tilastollinen mittari, joka kertoo kuinka voimakkaasti esimerkiksi kaksi eri osaketta liikkuvat suhteessa toisiinsa. Korrelaatio on tärkeä mittari useissa sijoittamisen konsepteissa, kuten sijoitusportfolion hallinnassa. Useimmiten korrelaatiota merkitään kreikkalaisella kirjaimella rho eli ρ.

Korrelaatiosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä Pearsonin korrelaatiota, josta myös tässä kyse. Muita kertoimia ovat esimerkiksi Spearmanin korrelaatio, joka on herkempi epälineaarisille suhteille.

Toisin kuin kovarianssi, korrelaatio kertoo keskinäisen suhteen suunnan lisäksi myös voimakkuuden. Korrelaatio ei kuitenkaan kerro, aiheuttavatko x:n muutokset myös y:n muutoksia tai toisinpäin, tai aiheuttaako sen joku ulkopuolinen tekijä. Tästä on myös kuuluisa sanonta "korrelaatio ei tarkoita kausaliteettia".

Korrelaatiokerroin

Korrelaatio ilmaistaan yleensä korrelaatiokertoimella, joka rajoittuu 1 ja -1 välille. Korrelaatiokertoimen arvo 1 tarkoittaa, että arvopaperit x ja y liikkuvat täysin samansuhteisesti, jolloin niiden välillä vallitsee täydellinen positiivinen korrelaatio. Kerroin -1 tarkoittaa, että x ja y liikkuvat toisiinsa nähden täysin vastakkaisesti, eli puhutaan täydellisen negatiivisesta korrelaatiosta.

korrelaatio.pngJos korrelaatio on nolla, niin voidaan sanoa etteivät x ja y korreloi keskenään. Ääriarvot ovat harvinaisia ja yleisemmin korrelaatiokertoimen arvo pyöriikin esimerkiksi osakkeilla 0,5 molemmin puolin. Esimerkiksi myyntioptio korreloi negatiivisesti sen kohde-etuuden kanssa.

Nokian (x) ja Elisan (y) osakkeista saa 5 kuukauden aikana seuraavat tuotot:

Nokia (3 %, -1 %, -1 %, 2 %, 4 %)

Elisa (2 %, -2 %, 3 %, 2 %, 3 %)

Korrelaatiokertoimeksi saadaan ρx,y = 0,51. Korrelaatioiden laskeminen käsin käy nopeasti vaivalloiseksi, joten valmisohjelman käyttö on suotavaa. Esimerkiksi excelissä korrelaation voi laskea KORRELAATIO -funktiolla.

 

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.