Sijoituksista puhuttaessa kovarianssi mittaa kahden arvopaperin hintamuutosten tai muun arvojoukon keskinäistä suhdetta. Positiivinen kovarianssi tarkoittaa, että esimerkiksi osakkeet liikkuvat samansuuntaisesti. Negatiivinen kovarianssi tarkoittaa, että ne liikkuvat päinvastaisesti.

Kovarianssia tarvitaan useissa sijoittamiseen liittyvissä konsepteissa, kuten betan ja optimaalisen sijoitusportfolion laskennassa. Erityisesti kun sijoitussalkun hajautusta lasketaan, auttaa kovarianssi määrittämään mitä osakkeita ja kuinka paljon niitä kannattaa salkkuun hankkia.

Kovarianssi (a,b) = Summa [ (ai - am) * (bi - bm) ] / (n - 1)

  • ai = arvosarjan a yksittäinen arvo
  • am = arvosarjan a keskiarvo
  • bi = arvosarjan y arvo, joka vastaa ai -arvoa
  • bm = arvosarjan y keskiarvo
  • n = arvoparien a ja b määrä

Kovarianssi ei kerro arvopaperien a ja b keskinäisen suhteen voimakkuutta, vain suunnan. Korrelaatiokerroin on tähän sopivampi, jonka laskemisessa tarvitaan myös kovarianssia.

Kovarianssi mittaa kahden arvojoukon keskinäistä vaihtelua, kun varianssi taas yhden arvojoukon vaihtelua. Kahden identtisen arvojoukon kovarianssi on yhtä kuin varianssi.

Esimerkiksi excelissä kovarianssin voi laskea KOVARIANSSI -funktiolla.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.