Vakuustili

Vakuustilillä tarkoitetaan erityistiliä, jolle talletetaan vaadittu rahamääräinen summa vakuudeksi määrättyä käyttötarkoitusta varten. Vakuudellisia tilejä ovat vuokravakuustili, pidätystili ja arvopaperikaupankäynnin vakuustili, joista viimeisintä käsitellään tässä.

Arvopaperikaupankäynnissä on avattava vakuustili (kansainvälisesti margin tai margin account), jos kauppaa käydään lainarahalla tai johdannaisilla. Vakuustilin avaamisella on mahdollista saavuttaa suurempi ostovoima kuin pelkällä omalla pääomalla, mutta riskikin kasvaa. Vakuustiliä tarvitaan, jos hyödynnetään arvopaperien lainoitusastetta, tehdään lyhyeksi myyntiä tai käydään kauppaa johdannaisilla.

margin.pngEsimerkiksi sijoittaja haluaa ostaa osakkeita 2000 eurolla. Osto rahoitetaan 100 % velkavivulla oman 1000 € sijoituksen lisäksi, eli välittäjä lainaa 1000 €. Osakekurssi on sijoituksen alussa 10 €. Jos osakkeiden arvo putoaa 8 euroon, on tappio 20 % tai 400 € (2000 x 20 % = 400). Välittäjä vaatii tekemään täydentävän vakuustalletuksen, eli margin call -talletuksen.

Margin call tehdään asetetun ylläpitovakuusrajan mukaisesti (maintenance margin). Raja olisi esimerkissä 60 % omista varoista eli 600 €, jolloin ylläpitovakuus talletetaan vajauksen poistamiseksi. Jos ylläpitovakuutta ei tehdä sijoituksen arvon laskiessa, on välittäjällä oikeus myydä arvopaperit ja sulkea vakuustili välittömästi. Välittäjä ei ota riskiä sijoituksesta.

Jos esimerkissä osakkeen hinta olisi noussut 15 euroon olisi sijoituksen arvo kasvanut 50 % (1,5 x 2000), mutta sijoittajan tuotto olisi ollut 100 % alkuperäiseen omaan pääomaan nähden. Jos sijoitus olisi tehty vain omalla pääomalla, olisi sijoittajan tuotto ollut 50 % (1000 x 1,5) alkuperäiseen pääomaan nähden.

Arvopaperikaupankäynnissä vakuustilin tarkoitus onkin useimmiten suurempien tuottojen tavoittelu vipuvoimaa käyttämällä, mutta kääntöpuolena on suurempi riski.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.