Johdannainen

Johdannainen tarkoittaa jonkin toisen kohteen arvosta johdettua uutta arvoa matemaattisella tavalla. Johdannaisia ovat esimerkiksi warrantti, futuuri, optio tai sertifikaatti. Johdannaisen kohde-etuutena voi olla esimerkiksi osake, jonka arvo johdetaan uuteen sidonnaiseen arvopaperiin eli johdannaiseen johdannaissopimuksessa määritetyin ehdoin. Tällä uudella rahoitusinstrumentilla on oma arvonsa, mutta se määrittyy kuitenkin kohde-etuuden arvon perusteella, eli se on aina sidottu siihen. Yleensä johdannaisten kohde-etuudet ovat kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla erityisen likvidejä kohteita, kuten suurten yhtiöiden osakkeet, raaka-aineet tai korot, jolloin myös johdannaisten hinnat muuttuvat tasaisesti ilman suuria kohde-euuden likviditeetin puutteesta johtuvia hyppäyksiä.

Johdannaisen arvo voi perustua kohde-etuuden arvon kerrannaiseen eli vipuvaikutukseen. Esimerkiksi jos osakkeen arvo nousee 1 %, niin johdannaisen arvo nousee 5 %, jolloin johdannaisen arvo muuttuisi matemaattisesti viisinkertaisesti osakkeeseen nähden. Vipujohdannaisia hyödynnetään siksi, koska varsinaisen kohde-etuuden hintamuutokset voivat olla liian pieniä suurten tuottojen ansaitsemiseksi pienellä pääomalla. Siksi vipujohdannaistenn käyttö on suunnattu enemmänkin yksityissijoittajalle, joka haluaa hyötyä kansainvälisten suurten markkinoiden kohteiden hintamuutoksista pienemmällä alkupääomalla. Vipujohdannaisten käyttö lisää sijoituksen riskiä eksponentiaalisesti verrattuna vipukertoimen suuruuteen, joten niiden käyttöä ei suositella aloittelijoille.

Johdannaisten käyttötarkoitukset voivat olla erittäin laajat. Yllä mainitun esimerkin mukaan johdannainen muuttui viisinkertaisesti osakkeeseen nähden, jolloin halutaan spekuloida arvonmuutoksilla normaalia suuremmalla riskillä, mutta johdannaisten suurin markkina on silti kohde-etuuden hintamuutoksilta suojautuminen kohde-etuudella kauppaa käyville yrityksille. Kohde-etuuksia voivat olla esim. sellu, öljy, valuutat, viljat ja karja. Johdannaismarkkinat ovat kansainvälisesti suurten pankkien ja yritysten pelikenttä, mutta tuotteistetuilla vipujohdannaislla myös yksityissijoittaja voi hyötyä hinnanmuutoksista.

Johdannaisen arvo voi perustua päivänsisäiseen markkinanoteeraukseen kuten optiolla tai futuurilla, tai toteutuspäivän hintaan kuten termiinillä. Johdannainen voidaan periaatteessa suunnitella millaiseksi halutaan, mutta keskeistä on se, että se johtaa arvonsa jostakin muusta kohteesta joko suoraan tai vipuvaikutuksella, olkoon kohde arvopaperi tai fyysinen kohde.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.