Likviditeetti

Likviditeetti on nopea maksukyky tai maksuvalmius johonkin määriteltyyn rahantarpeeseen nähden. Likvidi hinta voi olla markkina-arvoa alhaisempi, eli se ei ole hinta jolla omaisuus saataisiin myytyä, vaan sitä kuinka nopeasti omaisuus saataisiin myytyä tietyllä hinnalla. Esimerkiksi auto voitaisiin myydä välittömästi 5000 eurolla, mutta kauemmin odottelemalla 7000 eurolla. Silloin 5000 € on likvidi hinta ja tämä rahamäärä voitaisiin lukea mukaan likviditeettiin tai likvideiksi varoiksim muun likvidin omaisuuden kanssa.

Likviditeettiin mukaan luettava omaisuus on mitattava käyttötarkoituksesta riippuen. Esimerkiksi kirjanpitoasetusten mukaan yrityksen likvideiksi varoiksi voidaan lukea kassavarat ja alle 3 kuukauden pituiset sijoitukset. Siten 6 kuukauden määräaikaistalletus ei ole likvidiä omaisuutta, mutta se on silti luettavissa yrityksen lyhytaikaisiin varoihin eli nopeasti realisoitavissa olevaan omaisuuteen.

Likviditeetiltään erinomainen tai täydellinen omaisuus vastaa periaatteessa kädessä olevaa rahamäärää, oli se sitten käteistä tai kultaa. Kaikki muu, kuten myytävät mansikat, kalat, puimakone tai öljylautta, ovat likviditeetiltään erilaisia. Mikä tahansa omaisuus, jolle on selkeästi kysyntää, on tavallisesti likviditeetiltään hyvä.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.