Spread

Spread tarkoittaa rahoituksessa osto- ja myyntikurssien erotusta. Kurssi voi olla esim. osakkeiden, valuuttojen, korkojen, johdannaisten yms. osto- tai myyntikurssi. Esimerkiksi jos valuutan ostokurssi on 1,1 ja myyntikurssi 1,2, on spread silloin näiden erotus eli 0,1. Spread voi kertoa kohteen oston kannattavuudesta. Jos spread on suuri ja kohteen hintamuutokset yleensä pieniä, tarkoittaa se useimmiten että ostokohteen markkina ei joko toimi (ostajia ja/tai myyjiä vähän), tai sitten välittäjä ottaa itselleen suurta palkkiota ostoista- ja myynneistä asettaen osto- ja myyntikurssit mieleisekseen. Markkinoilla jossa kilpailua on paljon (välittäjiä), ovat spreaditkin yleensä pieniä eli edullisia.

Esimerkiksi jos välittäjän tarjoaman osakkeen ostokurssi on 1,0 ja myyntikurssi 1,5, on spread silloin 0,5. Tämä tarkoittaa, että osaketta ostaakseen siitä on maksettava 1,5 euroa, mutta siitä saa myytäessä vain 1,0 euron. Voittoa saadakseen osakkeen ostokurssin on noustava yli 1,5 euron. Välittäjä itse on saanut kurssit halvemmalla, esim. osto 1,1 ja/tai myynti 1,4, jolloin hän voi tehdä voittoa kauppaamalla kuluttajalle kalliimmilla kursseilla. Jos alkuperäinen myyntikurssi olisikin ollut kuluttajalle vain 1,1 euroa, ei ostokurssin tarvitsisi nousta kuin tämän yli jotta osakkeen voisi myydä voitolla. Spreadilla on siis suuri vaikutus siihen, miten helppoa tai edullista jonkin kohteen jatkuva kauppa on. Jos kohdetta omistetaan kauan, spreadin merkitys vähenee ja kurssimuutosten merkitys kasvaa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | å | ä

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.

Tilaa syöte RSS - Spread