Velkakirja

Velkakirja on velkasitoumus, joka sovitaan osapuolten välillä varojen lainaamiseksi. Se on laillinen sitoumus rahamäärän lainaamiseksi ja sen takaisinmaksamiseksi sovituin ehdoin. Määrämuotoisia velkakirjoja ovat esimerkiksi asuntolaina, opintolaina tai vekseli. Velkakirja voidaan sopia vapaamuotoisena myös yksityishenkilöiden välillä, mutta sen on oltava laillisesti pitävä. Velkakirjat voivat olla siis määrä- tai vapaamuotoisia.

Tavallisessa velkakirjassa velkoja on nimetty, jolle velka maksetaan takaisin. Muita velkakirjatyyppejä ovat esimerkiksi haltijavelkakirjat, rektavelkakirjat tai määrännäisvelkakirjat.

Joukkovelkakirja on markkinaehtoinen velkakirja ja yleisin erilaisista institutionaalisista velkakirjoista. Joukkovelkakirjojen tyyppejä on useita erilaisia. Esimerkiksi obligaatio on valtion liikkeellelaskema velkakirja, jota pidetään yleensä vähiten riskiä sisältävinä, tai riskittöminä velkakirjoina.

Velkakirjojen muodot ovat siis moninaisia ja ne vaihtelevat yksityishenkilöiden pienistä lainasopimuksista suurten kansainvälisten investointihankkeiden rahoitussopimuksiin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ö |

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.