Ylituotto

Ylituotolla tarkoitetaan vertailutuoton ylittävää tuoton osuutta. Rahoitusteoriassa ylituotolla (excess return) viitataan yleisimmin riskittömän koron ylittävään markkinatuoton osuuteen. Tämä on tärkeä käsite modernissa portfolioteoriassa ja CAPM-mallissa jossa lasketaan sijoitukselle vaadittu tuotto.

Esimerkiksi riskitön korko on 1 % ja markkinaindeksin tuotto 10 %. Silloin ylituotto on 10 - 1 % = 9 %, eli tämän verran saadaan tuottoa markkinoilta yli riskittömän koron, kuten obligaation tuoton.

Ylituotto voidaan laskea myös muulle vertailutuotolle. Esimerkiksi vertailutuottona voi olla joku valittu indeksi, johon suoriutumista verrataan. Rahastonhoitajan tavoitteena voi olla tämän indeksin voittaminen, jolloin rahaston ansaitseman tuoton ja vertailuindeksin eroa kutsutaan monesti alfaksi.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.