Alfalla tarkoitetaan tuoton ja vertailutuoton erotusta. Sijoittamisessa puhutaan esimerkiksi alfasta, kun sijoituksella pyritään saamaan ylituottoa vertailuportfolioon tai indeksiin nähden. Alfaa voi pitää eräänlaisena sijoittamisen suorituskykymittarina.

Esimerkiksi rahastonhoitajalla voi olla asetettu vähimmäistuottotavoite kuten indeksi, joka tulisi kyetä voittamaan. Teknologiaosakkeista koostuvalla portfoliolla voisi olla vaikkapa vertailuindeksinä Nasdaq.

Alfa, kuten myös beta ovat riskisidonnaisia mittareita. Mitä suurempi ylituotto, tai alfa, sitä suurempi on käytännössä myös riski.

Jensenin alfa on erityinen mittari, joka kertoo alfaa tarkemmin kuinka paljon ansaitusta ylituotosta johtuu vertailuportfolion riskin ylittävästä riskistä. Jos Jensenin alfa on nolla, kertoo se että sijoituksen tuotto on täysin kompensoinut otetun ylimääräisen riskin. Jensenin alfan etuja on mm. läpinäkyvyyden lisääminen rahastojen tuottoihin.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.