Maksukyvyttömyystodennäköisyys (probability of default, PD) tarkoittaa tiettyä todennäköisyyttä, jolla maksukyvyttömyys tapahtuu. Maksukyvyttömyystodennäköisyys on tärkeä mittari antolainauksessa. Se kertoo asiakkaan luottoriskistä, mutta se on tärkeä osa myös muissa pankkien riskilaskennoissa.

  • Rahoittaja myöntää esimerkiksi vuoden aikana 1000 lainaa, joista 20 kohdalla maksukyvyttömyys toteutuu. Todennäköisyys 1 vuodelle on siten 20 / 1000 = 2 %, historian perusteella.

  • Rahoittaja huomaa, että tietty osa asiakkaista ajautuu maksukyvyttömäksi hyvin harvoin, osa taas useammin. Siten alkuperäinen 2 % voidaan jakaa nyt kolmeen luottoluokkaan A, B ja C. Luottoluokituksen A omaavilla asiakkailla on 1 % todennäköisyys, luokituksen B asiakkailla 2 % todennäköisyys ja luokituksen C asiakkailla 5 % todennäköisyys ajautua maksukyvyttömäksi.

Maksukyvyttömyystodennäköisyyttä käytetään edelleen muissa riskimittareissa, kuten odotetun tappion tai taloudellisen pääoman laskennassa.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.