Vaihtovelkakirja on yrityksen liikkeellelaskema velkakirja, joka voidaan vaihtaa tietyin edellytyksin yhtiön osakkeiksi. Vaihto-oikeus riippuu velkakirjan ehdoista, jollainen voi olla esimerkiksi yhtiön kehitys. Vaihtovelkakirjat ovat yleensä alisteisia lainoja, eli ne ovat normaalia pankkilainaa tai muuta senior-tyylistä velkaa huonommassa etuoikeusasemassa, jos yhtiö joutuu maksukyvyttömäksi.

vaihtovelkakirja.pngVaihtovelkakirjojen etuoikeus on kuitenkin parempi kuin yhtiön osakkeenomistajilla. Vaihtovelkakirja on luettavissa hybridilainoihin.

Vaihtovelkakirjoille voidaan maksaa korkoa, tai ne voivat olla joskus korottomia. Vaihtovelkakirjan ehdoista riippuen ne voidaan laskea yhtiön omaksi pääomaksi, jolloin ne ovat pääomalainan kaltaisia, tai vieraaksi pääomaksi, jolloin ne ovat enemmän normaalin lainan kaltaisia. Lähtökohtaisesti vaihtovelkakirja on vierasta pääomaa.

Vaihtovelkakirja voi toimia sijoitusmuotona esimerkiksi kasvuyrityksille, jossa sijoittaja saa velkakirjan kaltaista korkoa laina-aikana, mutta lisäksi on vielä mahdollisuus vaihtaa ne osakkeiksi jos yritys kasvaa menestyksekkäästi.

Vaihtovelkakirjoja käytetään tyypillisesti vaikeuksissa olevan tai aloittavan yrityksen rahoittamisessa, joilla on suuri riski ettei velkaa makseta takaisin. Yrityksen onnistuessa velan konvertointimahdollisuus voi olla arvokas.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.