Negatiivinen korko tarkoittaa, että talletus on maksullista ja otetusta lainasta saa tuottoa. Esimerkiksi jos 100 € talletetaan vuodeksi -1 % korolla, saadaan vuoden päästä takaisin 99 €. Vastaavasti jos lainataan 100 € vuodeksi -1 % korolla, saataisiin vuoden päästä 101 € kun laina maksetaan takaisin. Tilanne on siis päinvastainen kuin normaalisti positiivisilla koroilla.

Käytännössä yksityishenkilöt eivät ole joutuneet tekemisiin negatiivisten korkojen kanssa, vaan ne vaikuttavat pankkien välisessä ottolainauksessa tai antolainauksessa eli varainhankinnassa ja luottotoiminnassa.

On mahdollista, että pankin perinteisesti tärkein tulonlähde korkokate on silti positiivinen negatiivisten korkojen aikaan. Esimerkiksi jos pankki saa talletuksesta rahaa, niin se joutuu itse maksaa antamastaan lainasta toiselle pankille. Pankki saa talletuksesta 1 % tuoton (eli tallettajalle korko -1 %), mutta maksaa antamastaan lainasta 0,5 % korkoa (lainaaja saa 0,5 % tuoton). Siten pankin korkokate olisi positiivinen 1 % + -0,5 % = 0,5 %. Negatiivisten korkojen maissa vastaava tilanne onkin ollut todellisuutta monissa rahoituslaitoksissa.

Tavanomaisten positiivisten korkojen aikaan pankki maksaa talletuksesta ja saa talletuskorkoa enemmän luottokorkoa. Negatiivisia korkoja pidetään poikkeuksellisena rahapolitiikan välineenä, eikä sitä ole historiassa nähty kuin vasta 2000-luvulla. Negatiivisia korkoja alettiin käyttämään, kun talouskasvun hiipuessa pelättiin hallitsematonta deflatorista kehitystä. Negatiivisilla koroilla ajatellaan ainakin teoriassa olevan taloutta stimuloiva vaikutus.

Stimuloiva vaikutus syntyisi, kun keskuspankki veloittaa pankkeja talletuksista. Tämä kannustaisi pankkeja antamaan mieluummin lainaa kuin säilyttämään rahavaroja keskuspankissa, mikä taas edesauttaa kuluttamista ja investointeja. Toinen syy negatiivisen koron politiikkaan on sen valuuttaa heikentävä vaikutus, minkä pitäisi lisätä vientiä. Negatiivisista koroista on myös varoitettu, että seuraukset niistä voivat olla arvaamattomia.

Klikkaa kirjainta siirtyäksesi sanaston kohtaan:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ä  |  Ö

Olet parhaillaan pankkisanastossa. Vakuuttamiseen liittyviä termejä löytyy vakuutussanastosta.